NB FEST 2022 Logo encabezado Morado

BALDINTZA OROKORRAK

1. Onarpena eta kontratu bidezko sartzea

Baldintza Orokor hauek, ASOCIACIÓN PAMPLONA RE-CLASSICS, (aurrerantzean, Sustatzailea), IFK: G71373443, egoitza Gipuzkoako Etorbidea 14, 31012, IRUÑEA, Kulturaren Erregistroan inskribatuta dagoen webgunean jasotako zerbitzuak eta/edo produktuak arautzen ditu. Nafarroako Elkarteak, Erabiltzaileak eskaintzen ditu. Baldintza Orokorrak webgunean sartutako zerbitzu eta/edo produktu zehatzei aplikagarri zaizkien baldintza zehatzen kaltetan gabe ezartzen dira, horregatik, Baldintza Orokor hauek webgunean ikusgai dagoen leku batean jartzen direnez, Erabiltzaileari eraginkortasuna bermatzen zaio. bere existentzia eta edukia ezagutzeko aukerak, horiek guztiak onartzea dakar. Ondorioz, Erabiltzaileak, bere ardurapean, arretaz irakurri beharko ditu baldintza guztiak. Baldintza espezifikoak Webgunearen bidez Erabiltzaileei eskaintzen zaizkien produktu eta/edo zerbitzu jakin batzuei aplikatuko zaizkie, haien sarbidea eta/edo erabilera horien menpe daudenak, eta, kasuaren arabera, Baldintza Orokorrak ordezkatu, osatu eta/edo aldatzen dituzte. Erabiltzailea Baldintza Orokor hauen edukiarekin ados ez badago, beraz, ez du Webgunera sartu eta haren bidez jarduterik. Sustatzaileak Baldintza Orokor hauek aldatzeko eskubidea gordetzen du, horiek bide beretik argitaratu aurretik, Erabiltzailearen ardura izango da sarbide eta/edo erabilera bakoitzean behar bezala irakurtzeko.

2. Sarrera eta sarrerak

La entrada no puede ser objeto de devolución, ni cambio, salvo cancelación total del evento o modificación de la fecha de celebración del mismo. La Promotora se reserva el derecho de modificar, suspender o alterar cualquiera de las actividades y actuaciones propuestas en el cartel. Si la cancelación del evento es total la Promotora devolverá el importe de la entrada en las condiciones que se publicarán por este mismo medio, a excepción del coste de distribución, al tratarse éste de un servicio prestado por los canales de venta en el momento de la compraventa de la entrada. En ningún caso se devolverá el importe de las entradas si la cancelación se ha producido una vez comenzado el festival. Las entradas solo podrán ser adquiridas en los canales de venta autorizados por la Promotora, a saber: www.nbfest.com y musikaze.net no haciéndose ésta responsable de las entradas que no se hayan adquirido por dichos canales de venta. Toda entrada enmendada, rota, o con indicios de falsificación, implica la prohibición de acceso a su portador al recinto musical, ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan. Se informa al respecto, de la realización de controles electrónicos de seguridad a la entrada del recinto con tecnología de lectura de detección de entradas fraudulentas. La organización realizará la validación electrónica de todas las entradas. No se permitirá el acceso a las personas que tengan entradas ya validadas previamente o adquiridas fuera de nuestros canales oficiales.

3. Anulación por Covid-19

Covid-19 birusak eragindako pandemiaren ondorioz gaur egungo ziurgabetasun egoera eta Espainiako Gobernuak agindutako ekitaldiak antolatzeko egon daitezkeen mugak kontuan hartuta, jakinarazten dizugu organo eskudunek ezarritako arau eta eusteko neurri guztiak jaialdiaren datan. Ekitaldiaren garapena ezinezkoa bada eta bertan behera utzi behar izanez gero, sarrerak itzultzea dokumentu honen 2. puntuan adierazitakoaren arabera arautuko da.

4. Responsabilidades

Sustatzailea ez da musika-aretoan dauden objektuak lapurtzearen edo galtzearen erantzule. Sustatzailea ez da erantzule izango artistek edo azpikontratatutako langileek ekitaldia modu pribatuan ospatzean egindako adierazpen edo ekintzen erantzule. Sustatzaileak Berdintasun Plana garatu du, beraz, jarrera sexistaren bat ikusten baduzu, jar zaitez harremanetan bertako langileekin, aipatutako eskuliburuan aurreikusitako jarduketa-protokoloak martxan jarri ahal izateko.

5. Ordutegiak

Sustatzaileak eskubidea izango du ekitaldien orduak eta lekua aldatzeko bere komunikazio-kanal ofizialen bidez (webgunea eta sare sozialak) aurretik komunikatu aurretik, bezeroarentzako kalte-ordain ekonomikorik eragin gabe, betiere aldaketa hori aurreikusitako egun berean egiten bada.

6. Derecho de Admisión

Sustatzaileak onarpen eskubidea gordetzen du. Musika-aretoan sartzea edo irautea ukatuko zaie: - Sustatzailearen jarraibideei aurka egiten dietenak (Erabiltzailearen aisialdirako erabilerak ez diren eremu mugatuetara sartzeko debekua, etab.) - Bortizkeriaz edo ikuskizunaren garapen normala oztopatzen du. - Drogaren jabe edo trafikoan aurkitzen dira. Intoxikazio handiko edo drogen intoxikazio egoeran daude. - Efektu berdinak sor ditzaketen edozein arma edo objektu sartu, eraman edo erabiltzea, hala nola elementu zorrotzak, ebakitzaileak, edo segurtasunerako arriskutsutzat jotzen direnak. Janaria eta edatekoa ere ezin izango da musika-aretoan sartu. - Jarduera gogaikarri, osasungaitzak, kaltegarriak, arriskutsuak edo legez kanpokoak egitea. - NB Festek eraso sexistarik gabeko festa izatea sustatzen du, beraz, ekintza hauek egitea kanporatzeko eta salatzeko arrazoia da. Jarrera hauek bizi edo ikusten badituzu, jarri harremanetan erakundearekin berehala eta jarraitu gida hau. Nolanahi ere, musika-aretotik kanporatzeak sarreraren prezioa ez itzultzea ekarriko du.

7. Adingabeen eta behar bereziak dituzten erabiltzaileen sarbidea

Sarbiderako edo ostaturako zerbitzu bereziak eskaintzea eskatzen duten erabiltzaileek, horren berri eman beharko diote Sustatzaileari info@nbfest.com helbidera mezu elektroniko bat bidaliz, behar den denborarekin, ostatu-zerbitzu egokia eman ahal izateko.

Los usuarios que requieran de la prestación de servicios especiales para su acceso o acomodación, deberá informar de ello a la Promotora enviando un correo electrónico a la dirección info@nbfest.com con el margen de tiempo necesario para que podamos prestarle el servicio de acomodación adecuado.

8. Jabetza intelektualaren eskubideak eta irudia

1. Aretoaren barruan egiten diren ospakizun edo emanaldi artistikoen irudi eta jabetza intelektualaren eskubide guztiak gordeta daude. 2. Ezin da irudi eta soinurik grabatu, harrapatu edo filmatu Sustatzaileak bidalitako berariazko baimenarekin ez bada. 3. Aretoan sartzen den edonork bere baimena ematen du hartutako irudietan agertzea, bai baimendutako hedabideek, bai ekitaldiaren babesleek, sustapen- eta marketin-esparruan izan daitezkeen proiekzioetarako, baita sare sozialetan ere. 7. Datuen babesa EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 ARAUAK (EB) pertsona fisikoen babesari buruzko datu pertsonalen tratamenduari eta hauen zirkulazio askeari buruz xedatutakoaren arabera. datuak, webean eta sarrerak erosteko plataforman emandako datuak, Sustatzaileari jakinaraziko zaizkio ekitaldiaren eta bere bezeroen kudeaketarako, baita bere ekitaldi, zerbitzu eta produktuei buruzko informazio komertziala eta promozionala bidaltzeko ere. Ekitaldiko parte-hartzaile gisa, Erabiltzaileak ulertzen eta onartzen du bere datuak/irudia berak argitaratu ahal izango dituela, honako euskarri hauetan eta aipatutako helburuetarako. a. NB Fest webgunean www.nbfest.com b. Sare sozialak (Facebook, Twitter, Instagram). Sarrera erosita, Erabiltzaileak onartzen du bere datuak NB Fest jaialdian parte hartzen duten beste enpresa batzuei jakinaraziko zaizkiela. Adostasun horrek Erabiltzaileak bere interesekoak izan daitezkeen enpresa kolaboratzaile hauen bitartez eskainitako zerbitzu eta produktuei buruzko informazioa jasotzeko baimena dakar. Webgune honetan afiliatutako enpresak kontsulta ditzakezu.

2. Egungo COVID-19 pandemiaren testuinguruan, "normaltasun berriaren" fasean, datu pertsonalak osasun-agintaritzaren eskura jarri ahal izango dira, hala behar izanez gero.
"Datuen tratamendua beharrezkoa da osasun publikoaren alorrean interes publikoa duten arrazoiengatik, hala nola, osasunerako mugaz gaindiko mehatxu larrietatik babesteko, edo osasunaren eta sendagaien edo gailu medikoen kalitate eta segurtasun maila altua bermatzeko".
"Datuen tratamendua beharrezkoa da interes publikoko artxibatze-helburuetarako, ikerketa zientifiko edo historiko-helburuetarako edo helburu estatistikoetarako".
Inola ere ez da osasunarekin lotutako daturik bilduko, datu identifikatzaileak soilik (izen-abizenak, telefonoa, irudia, NAN/IFZ, posta elektronikoa).
Copyright © 2023 NBFest
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram